حضور استارتاپ های برتر استان در کنار استارت آپ های نوپا موجب انتقال تجارب کاربردی فراوان وشبکه سازی در این گپ و گفت استارتاپی شد.

همفکر چیست؟

همفکر بستری برای انتقال تجربه ها و توسعه ارتباطات حرفه ای است. کارآفرین ها، صاحبان ایده، طراح ها، برنامه نویس ها، سرمایه گذارها، مشاورها و سایر علاقمندان به کسب و کار گرد آمده و در مورد ایده ها، استارت آپ ها و کسب و کارها به گفتگو می پردازند، با هم همفکری و مشورت نموده، اطلاعات و تجربیاتشان را به اشتراک می گذارند. ارتباطاتی که در همفکر شکل میگیرد، گاها زمینه ساز شروع همکاری های جدید می گردد.

هدف از برگزاری این رویداد چیست؟

این گپ وگفت استارت آپی جمعی را دور هم گردآورده است که همه یک نوع آرزو و دغدغه دارنداستارت آپ
سادگی و صمیمیت باعث شده بزرگ و کوچک کنار هم بایستند و در یک جایگاه بتوانند با هم صحبت کنند دیگر خبری از عنوان مدیر ، موسس و … نیست هر کسی اینجاست یک استارت آپی است که میتوانید با او آشنا شوید و صحبت کنید.

 hamfekr9

 

 

 hamfekr11

 

 hamfekr13

 

hamfekr12