Posted on 04 مارس 2016 Views 5947

سه شنبه 11 اسفند 1394 رویداد از ایده تا استارت آپ در دانشگاه علوم پایه رشت به تدریس مهدی شهبازی نماینده جهانی استارتاپ گرایند رشت و صالح سپهری فر مدرس استارتاپ و رزنامه نگار , هر دو از فعالین اکوسیستم استارتاپ استان با حمایت بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.

این رویداد 4 ساعته با اهداف,آشناسازی مخاطبان با مبانی تجاری سازی ایده های نو, تبیین مراحل آغازین شکل گیری استارتاپ, تشریح عمده ترین دلایلی شکست استارتاپ ها و راههای کاهش مخاطرات موجودو توانمندسازی مخاطبان در زمینه طراحی مدل کسب وکار برگزار شد.
نادیا گشتی و علیرضا ثمرخواه نمایندگان شرکت کلیک هوشمند از مدرسین و فعالین استارتاپ استان نیز به عنوان مربی در این رویداد حضور داشته و تجارب خود را برای کمک به مخاطبین و علاقه مندان ارائه دادند. این رویداد شامل بخش هایی از شبکه سازی و گفتگو بین اعضا بود که توسط مربیان اداره شد.

statrtup workshop 1

سر فصل های این کارگاه 4 ساعته به شرح ذیل بودند:

  • تشریح مفهوم استارتاپ و استارتاپ ناب بوم ناب (Lean Canvas) و ضرورت استفاده از آن
  • تشریح مولف های بوم ناب و شیوه درست پیادهسازی آن بررسی بوم ناب استارتاپهای موفق
  • آشنایی با مفهوم گسترش مشتریان CusDev
  • آشنایی با شیوه های کاربردی اعتبارسنجی گمانه ها

در ادامه رویداد مخاطبین و شرکت کنندگان به ارائه ایده های خود در تایم 60 ثانیه ای پرداختند تا پس از بررسی به سه ایده برتر وام سی میلیون ریالی توسط بانک مهر اقتصاد اعطا گردد. نماینده این بانک پس از جمع آوری ایده ها عنوان کرد که در آینده ای نزدیک نام سه تیم برگزیده را مشخص می‌نمایند.
تیم برگزاری و مربیان امیدوارند که این رویداد نتایجی از قبیل, تشویق شرکت کنندگان به عملی سازی ایده های نوآورانه , آشنایی شرکت کنندگان با اصول کاربردی تجاری سازی ایده ,آموزش شیوه درست برنامه ریزی برای راه اندازی استارتاپ و آشنایی شرکت کنندگان با اصلی ترین اشتباهات رایج استارتاپی را در پی داشته باشد.